Tour Inbound

TOUR THAM DỰ HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU 2024 – CANTON FAIR 135

15/04, 23/04, 01/05

4 ngày 3 đêm

23,990,000 đ

Ho Chi Minh City Tour 1 day

Hằng ngày

7H45

690,000 đ

600,000 đ

Giảm giá

CU CHI & MEKONG 1 DAY (CU CHI – MY THO, BEN TRE)

Hằng ngày

7H15

1,490,000 đ

990,000 đ

Giảm giá

MEKONG 2 DAYS 1 NIGHT (MY THO – BEN TRE – CAN THO)

Hằng ngày

7H45

1,890,000 đ

1,690,000 đ

Giảm giá

TOUR CU CHI TUNNEL 1/2 DAY

Hằng ngày

7H45

550,000 đ

450,000 đ

Giảm giá

CAN GIO ISLAND 1 DAY (MONKEY ISLAND)

Hằng ngày

7H45

890,000 đ

790,000 đ

Giảm giá

MEKONG 1 DAY (MY THO – BEN TRE)

Hằng ngày

7H45

650,000 đ

490,000 đ

Giảm giá
0903847068