Tour trong nước

Tour du lịch Đồng Tháp 2 ngày 1 đêm

Hằng ngày

2 ngày 1 đem

2,390,000 đ

1,990,000 đ

Giảm giá

Ho Chi Minh City Tour 1 day

Hằng ngày

7H45

690,000 đ

600,000 đ

Giảm giá

Tour Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc – Bạc Liêu – Cà Mau 4N3Đ

Thứ 2, 5, 7 hàng tuần

4 ngày 3 đêm

3,800,000 đ

3,750,000 đ

Giảm giá

Tour Châu Đốc – Núi Sam 2N1Đ

Thứ 5, 7 hằng tuần

2 ngày 1 đêm

1,868,000 đ

1,838,000 đ

Giảm giá

CU CHI & MEKONG 1 DAY (CU CHI – MY THO, BEN TRE)

Hằng ngày

7H45

2,190,000 đ

1,990,000 đ

Giảm giá

MEKONG 2 DAYS 1 NIGHT (MY THO – BEN TRE – CAN THO)

Hằng ngày

7H45

1,890,000 đ

1,690,000 đ

Giảm giá

TOUR CU CHI TUNNEL 1/2 DAY

Hằng ngày

7H45

550,000 đ

450,000 đ

Giảm giá

CAN GIO ISLAND 1 DAY (MONKEY ISLAND)

Hằng ngày

7H45

890,000 đ

790,000 đ

Giảm giá

MEKONG 1 DAY (MY THO – BEN TRE)

Hằng ngày

7H45

650,000 đ

490,000 đ

Giảm giá

Tour Phú Quốc 3N2Đ – Hằng ngày

hằng ngày

3 ngày 2 đêm

2,390,000 đ

2,350,000 đ

Giảm giá
0903847068